C/Sant Llàtzer, 28 Baixos - Centre de Negocios NEOCI 17600 Figueres

972 51 00 65 - Ext 19

662 154 814 - 650 642 455

info@sixcorredoria.com

Politica de Privacitat

Politica de Privacitat

Responsable – ¿qui és el responsable de l’tractament de les dades?

Identitat: SILVIA I XUS (SIX) CORREDORIA D’ASSEGURANCES SL
Domicili social: C / St. Llàtzer, 28, Baixos
CIF: B55278428
Telèfon: 972510065
Correu Electrònic: silvia.six@espabrok.es
contacte:
Nom de l’domini: https://www.sixcorredoria.com
Finalitats – ¿amb quines finalitats tractem les teves dades?

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, us informem que tractarem les dades que ens facilites per:

Gestionar la contractació de serveis que realitzi a través de la Plataforma, així com la facturació i lliurament corresponent.
Remetre periòdicament comunicacions sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb les activitats desenvolupades per SILVIA I XUS (SIX) CORREDORIA D’ASSEGURANCES SL, per qualsevol mitjà (telèfon, correu postal o correu electrònic), llevat que s’indiqui el contrari o l’usuari s’oposi o revoqui el seu consentiment.
Remetre informació comercial i / o promocional relacionada amb el sector de serveis contractats i valor afegit per a usuaris finals, llevat que s’indiqui el contrari o l’usuari s’oposi o revoqui el seu consentiment.
Donar compliment a les obligacions legalment establertes, així com verificar el compliment de les obligacions contractuals, incloïa la prevenció de frau.
Cessió de dades a organismes i autoritats, sempre que siguin requerits de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries.
Categories de dades – Quines dades tractem?

Derivada de les finalitats abans esmentades, en SILVIA I XUS (SIX) CORREDORIA D’ASSEGURANCES SL gestionem les següents categories de dades:

dades identificatives
Metadades de comunicacions electròniques
Dades d’informació comercial. En cas que l’usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment d’aquests i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint a SILVIA I XUS (SIX) CORREDORIA D’ASSEGURANCES SL de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.
No obstant això, SILVIA I XUS (SIX) CORREDORIA D’ASSEGURANCES SL podrà dur a terme les verificacions per constatar aquest fet, i adoptar les mesures de diligència deguda que corresponguin, d’acord amb la normativa de protecció de dades.
Legitimació – ¿quina és la legitimació per al tractament de les teves dades?

El tractament de dades amb la finalitat l’enviament de butlletins periòdics (newslettering) sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional es basa en el consentiment de l’interessat, sol·licitat expressament per dur a terme aquests tractaments, d’acord amb la normativa vigent.
A més, la legitimació per al tractament de les dades relacionades amb ofertes o col·laboracions es basen en el consentiment de l’usuari que remet les seves dades, que pot retirar en qualsevol moment, si bé això pot afectar la possible comunicació de forma fluida i obstrucció de processos que desitja realitzar.
Finalment, les dades es podran utilitzar per a complir les obligacions legals aplicables SILVIA I XUS (SIX) CORREDORIA D’ASSEGURANCES SL

Termini de Conservació de les Dades – Per quant de temps conservarem les teves dades?

SILVIA I XUS (SIX) CORREDORIA D’ASSEGURANCES SL conservarà les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollits, mentre no revoqui els consentiments atorgats. Posteriorment, en cas de ser necessari, mantindrà la informació bloquejada durant els terminis legalment establerts.

Destinataris A què destinataris es comunicaran les vostres dades?

Les teves dades podran ser accedits per aquells proveïdors que presten serveis a SILVIA I XUS (SIX) CORREDORIA D’ASSEGURANCES SL, com ara serveis d’allotjament, eines de màrqueting i sistemes de contingut o altres professionals, quan la comunicació sigui necessària normativament, o per l’execució dels serveis contractats.

SILVIA I XUS (SIX) CORREDORIA D’ASSEGURANCES SL, ha subscrit els corresponents contractes d’encàrrec de tractament amb cada un dels proveïdors que presten serveis a SILVIA I XUS (SIX) CORREDORIA D’ASSEGURANCES SL, amb l’objectiu de garantir que aquests proveïdors tractaran les dades de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.

També podran ser cedides a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat en els casos que hi hagi una obligació legal.

Bancs i entitats financeres, per al cobrament dels serveis.
Administracions públiques amb competència en els sectors d’activitat, quan així ho estableixi la normativa vigent.

Seguretat de la Informació – Quines mesures de seguretat implantem per cuidar les seves dades?

Per protegir les diferents tipologies de dades reflectides en aquesta política de privacitat durà a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per evitar la seva pèrdua, manipulació, Difusió